Ook elders verschillen tussen handmatige en automatische metingen 

Grote neerslagverschillen in Arcen 

Over het KNMI-weerstation Arcen, dat vaak de hoogste temperaturen van ons land meet, hebben we al vaak geschreven. Zie bijvoorbeeld: https://www.meteolimburg.nl/knmi-weerstation-arcen-blijft-bestaan

https://www.meteolimburg.nl/hitte-in-arcen-en-afkoeling-in-ell

Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door de zeer beschutte ligging van dit weerstation op recreatiepark Klein Vink in, zoals het daar heet, Bad Arcen.

Dit automatische weerstation (AWS) is één van de 37 automatische KNMI-weerstations van ons land, waarvan er drie in Limburg staan: in Arcen, in Ell (maar vlakbij het dorp Haler) en op de luchthaven bij Beek (op het kaartje met Maastricht aangeduid...).

Op deze laatste locatie wordt al sinds 1946 gemeten. Het AWS meet ook de neerslag geheel automatisch.

Daarnaast beschikt het KNMI over een fijnmaziger netwerk van ruim 300 neerslagstations, waar dagelijks door vrijwillige waarnemers handmatig de regenmeter wordt afgetapt.

Ook Meteo Limburg helpt het KNMI daarbij in Kessel-Eik en de handmatige neerslagmetingen worden elke ochtend aan het KNMI doorgegeven.

Deze neerslagposten met lange neerslagreeksen zijn belangrijke waarnemingen voor bijvoorbeeld klimatologisch onderzoek.

Neerslagverschillen tussen automatisch en handmatig 

Al bijna twee jaar geleden berichtten we dat er op jaarbasis grote verschillen zijn tussen de automatische en handmatige neerslagmetingen, zoals in Arcen: https://www.meteolimburg.nl/kessel-eik-droogste-plaats-van-ons-land-dit-jaar

Naast het AWS op Klein Vink wordt ruim 2 kilometer zuidelijker in het dorp Arcen dagelijks de neerslag handmatig gemeten.

Je hebt daar dus twee meetposten vlak bij elkaar die de neerslag meten: op het AWS automatisch en in het dorp handmatig.

Hieronder ziet u de gemeten neerslaghoeveelheden per jaar zowel automatisch als met de hand.

De neerslagtotalen per jaar op het KNMI-AWS (automatisch, gele cijfers) zijn duidelijk lager is dan de handmatige metingen in Arcen (licht blauwe cijfers).

In 2008, 2018 en 2019 was er op jaarbasis zelfs een verschil van meer dan 100 mm!

Onduidelijk en verwarrend 

Deze grote neerslagverschillen zijn zeer opmerkelijk, en dat zou niet moeten kunnen. Welke neerslagreeks, automatisch of handmatig, wordt er bijvoorbeeld gebruikt voor klimaatonderzoek/droogte?

Het gaat mis als men de neerslagmetingen van de automatische weerstations en van de handmatige neerslagstations gaat combineren en onderling vergelijken: dat is dan het bekende appels met peren vergelijken.

Dat gebeurde onlangs in een keurig artikel van onze collega’s uit Wageningen.

De conclusies kloppen dan helaas niet en dat is jammer van de tijd en energie die in het artikel is gestoken.

Meteo Limburg gebruikt in de berichten alleen maar de handmatige neerslagmetingen van de KNMI-neerslagstations, en dat zijn er 24 in Limburg.

De leverde ons andere cijfers op w.b. het maximale potentiële neerslagtekort dit jaar.

Ook zijn er neerslagverschillen tussen het automatische KNMI-weerstation Ell-Haler en het nabij gelegen KNMI-neerslagstation (handmatig) Stramproy, en tussen Beek-luchthaven (automatisch) en even verderop op het KNMI-neerslagstation Beek te Klein-Genhout (handmatig). Steeds lagere automatische neerslagmetingen dan handmatige neerslagmetingen.

Het is lovend dat het KNMI, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het KMI in België, alle data van weerstations online beschikbaar stelt maar de hierboven beschreven verschillen in neerslag wekken verwarring/onduidelijkheid op.