merkwaardige maxima op 27 juli 2018 

Hitte in Arcen en afkoeling in Ell 

De recorddroogte in Limburg, zie https://www.meteolimburg.nl/recorddroogte-in-limburg en de lange hittegolf houden deze week aan, en ook volgende week is er geen weersomslag te verwachten.

Wel wordt het niet zo heet als afgelopen donderdag en vrijdag, met op het kaartje de maxima van afgelopen vrijdag in Limburg en omgeving.

Meteen valt de merkwaardige uitschieter van 38,1 graden op het KNMI-weerstation Arcen op. Dit wijkt duidelijk af van andere weerstations in de omgeving, die duidelijk minder beschut zijn dan Arcen. Vlak bij Arcen-KNMI ligt over de grens het DWD-weerstation Walbeck dat uitkwam op 36,7 graden. Dit komt veel beter overeen met de andere maxima. Het wordt hoog tijd dat het KNMI-weerstation Arcen verplaatst wordt naar een open gebied.

Opvallend is ook het relatieve lage maximum op het KNMI-weerstation Ell dat vlak bij Haler ligt van 34,5 graden.

Dit weerstation ligt midden in velden met akkerbouwgewassen en weilanden die regelmatig beregend worden. Door verdamping geeft dit een verkoelend effect, zie foto's hieronder waarop te zien is dat het rond het KNMI-weerstation Ell-Haler nog frisgroen is en op de achtergrond wordt beregend.

Het waaide vrijdag matig uit oost tot zuidoost over een beregend veld, waardoor het op dit weerstation 3,5 graad minder warm was dan in Arcen.

We moeten onze agrariërs, die nu al wekenlang dag en nacht moeten beregenen, dankbaar zijn voor deze verkoeling. Als we weten dat één grote boom door verdamping via de bladeren een verkoelend effect heeft van 10 airco’s, dan zorgen de boeren en tuinders met hun groene beregende gewassen en weilanden voor vele vele airco’s!

In het L1tv-weerbericht van gisteren hier ook aandacht aan besteed: https://l1.nl/l1wr-29-jul-2018-142984/