Zes recorddroge weken na zes recordnatte weken 

20 april 2020 - Het is al vanaf ongeveer half maart extreem droog in dit vroege voorjaar, en ook tijdens het grootste deel deze week valt er geen druppel regen.

Van 12 maart tot 25 april komen de regenhoeveelheden in Limburg uit op slechts 3 tot 8 mm (=liter per vierkante meter). Dit is ruim 80 mm regen minder dan normaal over deze periode.

Dit zijn volgens Meteo Limburg over deze periode met een duur van zes weken recordlage regenhoeveelheden, nadat het zes weken daarvoor nog recordnat was! Dat is dus nog nooit gebeurd.

In februari en tijdens de eerste elf dagen van maart viel op de meeste plaatsen in Limburg nog meer dan 200 mm regen. In Epen en Vaals viel in deze periode van zo’n zes weken maar liefst meer dan 270 mm. Dat valt daar normaal in 3,5 maand.

Toen de huidige recorddroge periode op 12 maart begon, trok er nog een hoogwatergolf door de Maas.

De erg lage grondwaterstanden stegen op het einde van februari en in maart op veel plaatsen tot normale waarden.

In 2007 voor het laatst extreem droog in zes weken 

Op de meeste plaatsen in onze provincie was tot dit jaar de periode van 12 maart tot 25 april in 2007 recorddroog met 13 tot ruim 20 mm in Limburg.

In de hele maand april van 2007, die tevens recordwarm was, viel in Limburg helemaal geen regen.

Water vasthouden 

Kijken we naar de neerslagreeks van Roermond over afgelopen ruim honderd jaar, dan was het daar (naast 2007) van 12 maart tot 25 april ook extreem droog in 1921, 1923, 1933, 1953, 1958, 1976, 1996, 2003, 2011 en 2014 met 20 tot 30 mm regen.

Tijdens de extreem droge zomers van de afgelopen twee jaar viel tijdens die zes weken 50 tot 70 mm regen.

Maar momenteel zijn de grondwaterstanden nog iets hoger dan vorig jaar rond deze tijd, door de extreme regenval van februari en begin maart en door maatregelen om (grond)water vast te houden.

Klimaatverandering 

Het is blijkbaar dit jaar wat de regen betreft: alles of niets.

Dit past overigens bij de huidige beduidend warmere jaren sinds 1988, sinds de "klimaatsprong", waarin perioden met veel regen in korte tijd worden afgewisseld met langdurige droge perioden.